επιπωματίζω

επιπωματίζω
(AM ἐπιπωματίζω) [πωματίζω]
σκεπάζω, βουλλώνω, στουπώνω.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ἐπιπωματιζόμενον — ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres part mp masc acc sg ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπωματίζει — ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres ind mp 2nd sg ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπωματίζον — ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres part act masc voc sg ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπωματίζοντα — ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπωματίσαι — ἐπιπωματίζω cover as with a lid aor inf act ἐπιπωματίσαῑ , ἐπιπωματίζω cover as with a lid aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπωμάτιζε — ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres imperat act 2nd sg ἐπιπωματίζω cover as with a lid imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπωματιζομένης — ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπωματιζόμενα — ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres part mp neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπωματιζόμενος — ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres part mp masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπωματίζειν — ἐπιπωματίζω cover as with a lid pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”